Κυπριακό

Πιστεύετε ότι δεδομένων των σημερινών συνθηκών πρέπει να γίνει άτυπη πενταμερης για το κυπριακο;