Διοικητική αυτονόμηση του Τροόδους

Η πρόταση της Αλληλεγγύης:

Σήμερα το Τρόοδος είναι κατακερματισμένο ανάμεσα σε τρείς επαρχίες της Κύπρου και ως εκ τούτου ανάμεσα σε τρείς διαφορετικές πολιτικές. Το Κίνημα Αλληλεγγύη προτείνει και διεκδικεί μια ενιαία πολιτική για το Τρόοδος, στο πλαίσιο μιας αυτόνομης Διοικητικής οντότητας.

Το Τρόοδος χρειάζεται υποδομές υγείας, Παιδείας, συγκοινωνιών, κοινωνικής υποστήριξης και εξυπηρέτησης των κατοίκων. Το Τρόοδος θέλει ανάπτυξη με στοχευμένες στρατηγικές. Το Τρόοδος θέλει αυτό που του αναλογεί και αυτό που αξίζει στους κατοίκους του, αλλά και σε ολόκληρη την Κύπρο.

Είμαστε υπέρ στο να δοθεί νέα πνοή και ανάπτυξη, ωστόσο η επιστροφή κατοίκων στο Τρόοδος δεν επιτυγχάνεται μέσα από σπασμωδικές εξαγγελίες και χωρίς στόχευση μέτρα.

Επιμένουμε ότι η αρχή για ανάπτυξη του Τροόδους, θα πρέπει να αρχίσει με τη μεταφορά στην περιοχή, πανεπιστημιακών σχολών, αντικείμενο των οποίων είναι ο γεωργικός και μεταποιητικός τομέας και κατ’ επέκταση Πανεπιστημιουπόλεις.